Eko poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda je koncept poljoprivredne proizvodnje koji je mnogo složeniji i čija bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, već u sveukupnom gospodarenju kojim je to moguće postići.

Ekološka poljoprivreda je praksa koja spaja prekinute veze između čovjeka i prirode.

Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je definirana kao poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona uz propisanu uporabu eko gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

Ekološka, biološka ili organska poljoprivreda NE dozvoljava uporabu kemijskih umjetnih gnojiva, pesticida i zaštitnih sredstava. Pouzdani se ekološki proizvodni sustavi temelje na maksimalnoj uporabi plodoreda, biljnih ostataka, stajnog gnoja, zelene gnojidbe, mehaničke obrade tla, mineralnih stijena te svih aspekata biološke kontrole štetnika.

Ekološki uzgojena hrana neusporedivo je boljeg i prirodnijeg okusa, te sadrži više vitamina, minerala, enzima i ostalih mikronutrijenata od konvencionalne hrane. Osim što čuva ljudsko zdravlje, neupitna prednost eko-hrane sastoji se i u očuvanju okoliša jer takva proizvodnja ne zagađuje zrak, tlo ni vodu i time osigurava bolje uvjete za život naših potomaka.

Ekološka hrana pomaže ljudima da žive duže, te da budu zdraviji i vitkiji, pokazalo je istraživanje na Sveučilištu Newcastle. Voće i povrće bez umjetnih gnojiva ima znatno više ključnih nutrijenata, uključujući i vitamin C. Kao rezultat takve prehrane, životni vijek muškaraca i žena može se produžiti od nekoliko mjeseci, pa čak i do pet godina. Ovaj način prehrane poboljšati će i zdravlje ljudi, jer spojevi iz te hrane potiču tijelo da brže sagorijeva masti. Eko hrana sadrži i sekundarne metabolite koji štite imunološki sustav i tijelo od štetnih slobodnih radikala. Konzumiranje eko hrane omogućuje djelovanje snažnih prirodnih zakona koji povećavaju prirodnu otpornost ljudi na razne alergije i bolesti.

Ekološka proizvodnja podliježe stručnom nadzoru koji obavlja ovlaštena nadzorna stanica za ekološku proizvodnju i koja izdaje potvrdnicu.

Stvarni ekološki proizvod je samo onaj koji je označen znakom ekološkog proizvoda, koji je jedinstvena propisana oznaka proizvoda koji su proizvedeni sukladno s Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisima donesenim na temelju njega.

Postupak ekološke proizvodnje stoga u društvu ima dvostruku ulogu, u kojem s jedne strane osigurava određeno tržište koje odgovara na zahtjev potrošača za ekološkim proizvodima, a s druge strane isporučuje javna dobra, doprinosi zaštiti okoliša i dobrobiti životinja, kao i ruralnom razvoju.

Proizvođač

Osnovni pojmovi

Proizvođač u ekološkoj proizvodnji jest pravna ili fizička osoba koja ekološke proizvode gospodarski proizvodi, prerađuje, odnosno njima trguje, a upisana je u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Ekološki proizvod

Osnovni pojmovi

Ekološki proizvod je svaki proizvod proizveden i označen sukladno odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na temelju njega, te je označen eko znakom.

Potvrdnica

Osnovni pojmovi

Potvrdnica je isprava kojom ovlaštena pravna osoba potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

Svrha eko proizvodnje

Osnovni pojmovi

Prema hrvatskom Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2001) svrha je ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša te zaštita potrošača.