Eko proizvodnja i seoski turizam u Parku prirode Lonjsko polje

Ekološka, biološka ili organska poljoprivreda NE dozvoljava uporabu kemijskih umjetnih gnojiva, pesticida i zaštitnih sredstava.